คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน SC - FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR